Case

Leys Rudi

Accountant Rudi Leys gebruikt sinds enige tijd de diensten van The Invoice Managers, die hem helpen om uitgaande facturen beter op te volgen en sneller te doen betalen.

Eén van de instrumenten is, naast persoonlijk contact met de debiteur, de webapplicatie CashflowByWeb®. “Een accountant wordt altijd als laatste betaald. Hierdoor hadden wij voor een enorm bedrag aan openstaande facturen. Om aan die situatie wat te doen, ben ik met The Invoice Managers in zee gegaan. Met resultaat.”

“Wij beschikken over meer cash dankzij The Invoice Managers, powered by CashflowByWeb®.”

Rudi Leys

Zaakvoerder, Leys Rudi

Werklast verminderd

“Eén van de grote voordelen van The Invoice Managers, powered by CashflowByWeb®, is dat het bij ons een flinke dosis werklast wegneemt. Daarnaast heeft het systeem een systematiek ingevoerd binnen het kantoor die ons verplicht om op tijd te factureren.”

Meer cash op de rekening

“Een andere reden om een beroep te doen op The Invoice Managers was om meer cash ter beschikking te hebben in functie van investeringen. Je kunt naar de bank stappen voor een financiering, maar je kunt ook zorgen dat je klanten sneller betalen, waardoor je rentelasten uitspaart. CashflowByWeb® is een goed gestructureerd systeem dat op gang komt zo gauw de factuur buitengaat. Er wordt diverse keren gemaild, daarna wordt er gebeld. Indien dat niets oplevert volgt er een aangetekende brief en daarna eventueel juridische stappen.”

“Commercieel gezien is het interessant dat Henri De Swaef van The Invoice Managers belt in zijn hoedanigheid van tussenpersoon. Nog een groot voordeel van zijn systeem is dat alle stappen van het traject genoteerd worden in een logboek. Zo weten we wanneer de klant al of niet een e-mail opent. Al bij al hebben we nu een flink pak meer cash op onze rekening staan.”

Goede Return on Investment

“Zoals je facturatiesoftware kunt kopen, doen wij een beroep op The Invoice Managers. De kostprijs is te relativeren. Het past ook perfect binnen de tendens naar een bredere dienstverlening naar onze klanten. We evolueren naar een zero kostprijs voor pure boekhouding. Dat wil zeggen dat wij onze kost moeten verdienen met extra diensten. Hoe meer we kunnen automatiseren op routinetaken, hoe meer tijd we overhouden om meerwaarde te bieden aan onze klanten. The Invoice Managers, powered by CashflowByWeb®, is daarvoor een ideaal instrument.”

Wilt u ook dat úw facturen sneller worden betaald?

Neem contact op