Disclaimer

Facturenbeheerders.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Facturenbeheerders.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Facturenbeheerders.nl en haar personeel.

Niets van de content, afbeeldingen, broncode nog de opmaak van deze website mag zonder de persoonlijke toestemming van Ruud Lagemann worden gekopieerd en vermenigvuldigd.