Facturen verzenden

Bij CashflowByWeb® bestaat het verzenden van facturen uit méér dan alleen het bezorgen van facturen bij uw klanten. U kunt namelijk ook rekenen op een terugkoppeling van uw klant over uw factuur én uw prestatie. Hiermee voorkomt u dat er later onduidelijkheid of onenigheid ontstaat!

Digitale verzending

BillingByWeb is de module binnen CashflowByWeb® voor het verzenden van facturen. Vanuit BillingByWeb ontvangt uw klant een email met uw factuur. Hij of zij kan vervolgens met één klik uw factuur bekijken, afdrukken en downloaden.

Naast verzending biedt BillingByWeb u een veel belangrijker voordeel: terugkoppeling van uw klant over uw factuur én uw prestatie! Uw klant wordt namelijk ook verzocht te bevestigen of hij/zij tevreden is met de levering én of de factuur juist is. Zo ja, dan kan hij/zij de factuur digitaal aanvaarden.

Digitale aanvaarding

Uw klant kan met één klik de factuur aanvaarden binnen BillingByWeb. Hij of zij kan de aanvaarding ook laten afhangen van een collega. Die wordt dan via BillingByWeb eveneens digitaal verzocht de factuur te aanvaarden.

Wat als uw klant ontevreden is of niet akkoord gaat met uw factuur? Uw klant kan met opgave van redenen protest aantekenen via BillingByWeb. Hiervan ontvangt u onmiddellijk bericht en kunt u direct maatregelen nemen.

Indien uw klant na acht dagen nog niet heeft gereageerd op uw aanvaardingsverzoek, dan ontvangt hij/zij automatisch een email met de mededeling dat de factuur als ‘aanvaard’ wordt beschouwd.

Met digitale aanvaarding voorkomt u eventuele discussies in de toekomst!

Wilt u ook dat úw facturen sneller worden betaald?

Neem contact op