Facturen opvolgen

CashflowByWeb® maakt het mogelijk om iedere openstaande factuur bij te houden en op te volgen. Met een slimme combinatie van automatisering en goed voorbereid maatwerk kunt u tijdig en gepast handelen. Hiermee realiseert u snellere betaling van uw facturen!

Automatische herinneringen

CollectingByWeb is de module binnen CashflowByWeb® voor het beheren en opvolgen van openstaande facturen. Is de overeengekomen betalingstermijn bijna verstreken en heeft u nog geen betaling ontvangen van uw klant? CollectingByWeb verstuurt dan automatisch een herinneringsemail aan uw klant om te melden dat hij/zij alsnog ‘op tijd’ kan betalen.

Automatische aanmaningen

Is de overeengekomen betalingstermijn verstreken en de factuur nog niet betaald? CollectingByWeb creëert dan 10 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn automatisch een signaal voor een aanmaning per email/post aan uw klant.
Heeft uw klant niet betaald binnen de termijn genoemd in de eerste aanmaning? CollectingByWeb creëert dan 16 dagen daarna automatisch een tweede aanmaning per email/post aan uw klant.

Maatwerk

Uw relatie met uw klanten staat bij ons centraal en CashflowByWeb® is zodanig ontworpen dat die relatie niet wordt ondermijnd, maar juist versterkt!

De functionaliteiten van CollectingByWeb en de handelingen van een externe facturenbeheerder zijn altijd afgestemd op uw wensen én het gedrag van uw klanten. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat een aantal klanten geen betalingsherinnering ontvangt, tenzij een klant afwijkt van het verwachte patroon.

U heeft altijd vat op de mate en de intensiteit waarmee een factuur wordt opgevolgd.

Wilt u ook dat úw facturen sneller worden betaald?

Neem contact op