fd_20130510_ecb-2Er wordt nu vanuit de Centrale Banken gedacht aan hoe kunnen we de economie stimuleren. Wellicht is deze gedachte op gang gebracht door de bezoekende President van het IMF. Er wordt in ieder geval veel gemopperd over de banken. Ze doen te weinig om aan het MKB (nieuwe) kredieten te verstrekken, is wat er zoal wordt verkondigd. Vraag je de banken ernaar dan krijg je zelfs bevestiging.

Maar hoe zit het dan met de lopende kredieten, bijvoorbeeld die worden aangewend voor de financiering van debiteurenposities? Komen die in gevaar? Soms komt het inderdaad voor dat een bank stelt dat een kredietnemer teveel krediet heeft dat de bank graag bijgesteld wil zien. Meestal doet zo’n vraag zich voor wanneer een kredietnemer zich vol van vertrouwen meldt bij de bank ondanks de crisis. Wanneer het antwoord dan luidt: “Wij waren net van plan u te vertellen dat uw kredietruimte moet worden beperkt”, dan begrijpt iedereen de teleurstelling.

Maar is het altijd nodig dat er zoveel krediet wordt gestoken in het financiering van de openstaande posten?

Facturenbeheerders.nl, powered by CashflowByWeb® is van mening dat dit vaak niet nodig is. Doet men de check met behulp van de rekenmodule dan blijkt vaak dat onvoorstelbare DSO (Days Sales Outstanding) aan de orde is. Deze positie ontwikkelt zich gunstig wanneer men gaat werken met Facturenbeheerders.nl. Het komt vaak voor dat men een jaar later de positie substantieel heeft weten aan te passen. Zodanig zelfs dat de bank haar kredietruimte beperking kan realiseren, en de klant blij is dat hij met een beter ingerichte portefeuille inmiddels minder kosten heeft, en toch nog weet te groeien.

Meer weten?

Laat u zich voorlichten