fd_20130406_biesheuvel-3Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland, toont begrip dat kredietverstrekkers nu terughoudend zijn, maar is tegelijk heel bezorgd. ‘Gebrek aan krediet remt groei’, is zijn conclusie. Daarin heeft hij helemaal gelijk. Wat veel ondernemers echter niet beseffen is dat zij vaak zelf veel kapitaal in hun onderneming hebben, besloten in de financiering van hun debiteurenpositie, maar dat zij grotendeels snel zouden kunnen vrijmaken, wanneer zij het beheer van hun facturen beter aanpakken.

Indien zij besluiten zich extern te laten ondersteunen door Facturenbeheerders.nl, powered by CashfliowByWeb® stellen zij zelf vast dat zij niet alleen hun liquiditeiten  op orde brengen, maar ook dat het werkkapitaalbeslag veel lager wordt. Kapitaal komt vrij en groei ligt binnen handbereik. Reken het nu zelf uit in de rekenmodule.

Meer weten?

Laat u zich voorlichten